Σχολείο Εκπαιδευτών

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον οι υποψήφιοι εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτού. Προυποθέσεις: Π (2 έτη) για Βοηθούς, ΠΠ (1 έτος) για Εκπαιδευτές, Απολυτήριο Λυκείου, Συμπληρωμένα τα 25 έτη ηλικίας, Πτυχιακή εργασία.

http://paragliding.elao.gr/news/110113-2.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου